Regulament Etapa Finala


Etapa finală

(extras din Regulamentul concursului: http://www.concurs-euclid.ro/romana/regulament-concurs-si-premii )

Premiile pentru etapa finală se vor acorda numai elevilor de la clasele I-VIII.

Elevii claselor IX-XII nu vor participa la etapa finala a concursului.

Pentru clasele 1-8 la etapa finalã vor participa acei candidaţi care se clasează în primii 15% din media aritmetică a numerelor de participanți pe fiecare clasă la etapele concursului din acel an şcolar.  Astfel, dacă la clasa 1 au participat 1900 elevi la o etapă, 2000 la a doua etapă și 2100 elevi la altă etapă, media aritmetică va fi 2000 și la etapa finală vor participa 300 elevi. Dacă la clasa 5 au participat 900 elevi la o etapă, 1000 la a doua etapă și 1100 elevi la altă etapă, media aritmetică va fi 1000 și la etapa finală vor participa 150 elevi. Participarea lor este gratuită şi vine ca o rasplată pentru rezultatele valoroase obţinute. Pentru a participa gratuit este necesar ca elevii sa aibă în cele 3 etape un tozal de minim 200p. Pentru elevii care nu au putut participa la toate etapele sau care nu au îndeplinit criteriile de mai sus, dar care doresc să participe la etapa finala, vom permite participarea lor cu achitarea unei taxe, în următoarele condiţii:

 • Să aibă un total de cel puţin 180p din participarea la doua etape şi să achite o taxa de 50 lei.( valabil pentru clasele 1-8);
 • Să aibă un rezultat de cel puţin 90p din participarea la o etapa şi să achite o taxa de 100 lei.( valabil pentru clasele 1-8);

Pentru elevii care care doresc să participe la etapa finala la o clasă superioară celei la care sunt înscrişi, vom permite participarea lor cu achitarea unei taxe, în următoarele condiţii:

 • Să aibă un total de cel puţin 180p din participarea la doua etape şi să achite o taxa de 50 lei.( valabil pentru clasele 0-7);
 • Să aibă un rezultat de cel puţin 90p din participarea la o etapa şi să achite o taxa de 100 lei.( valabil pentru clasele 0-7);

Premiile şi distincţiile oferite de organizatori în urma etapei finale, sunt :

 • Premiul I-   diplomă de merit , medalie de aur si 3 premii in valoare totala de 1500 lei (Premiul "Parintele Arsenie Boca" in valoare de 500 lei + Premiul "Parintele Constantin Galeriu" in valoare de 500 lei + Premiul "Parintele Nicolae Tanase" in valoare de 500 lei)
 • Premiul II - diplomă de merit , medalie de argint si suma de 1000 lei (Premiul "Parintele Arsenie Boca" in valoare de 500 lei + Premiul "Parintele Constantin Galeriu" in valoare de 500 lei)
 • Premiul III - diplomă de merit , medalie de bronz si suma de 500 lei  (Premiul "Parintele Arsenie Boca" in valoare de 500 lei).
 • Mentiuni - diplomă de merit si premiu in valoare de 100 lei .

Aceste premii şi menţiuni se oferã pentru fiecare an de studiu şi pentru fiecare profil, ţinând seama de ordinea descrescãtoare a punctajelor obţinute la etapa finalã, în proporţia de 1 la 100 de participanţi. Astfel daca la o clasa participă la etapa finală 950 de candidaţi, se vor acorda 10 distincţii:cele 3 premii şi 7 menţiuni, iar dacă la o clasa s-au calificat la etapa finala 25 de elevi se va acorda un singur premiu şi nu vor fi menţiuni.

Toate premiile speciale oferite de sponsori se vor acorda în plus faţa de cele prevazute mai sus.

Toți participanții la etapa finala vor primi diplomă de merit.

Pentru a fi premiat, la etapa finală a concursului, candidatul va avea un punctaj de cel puţin 40 de puncte . În caz contrar premiile sau menţiunile respective nu se vor acorda.

 

 

Observaţii legate de desfaşurarea etapei finale şi a premierilor

 • Comisia de evaluare a lucrărilor de la etapa finală îşi rezervă dreptul de a descalifica lucrările identice. În același sens, comisia de evaluare va supune unui test de baraj pe elevii cu lucrări asemănatoare din același centru de test. În cazul în care vor avea rezultate slabe în urma testului, vor fi descalificați, urmând ca locul lor să fie ocupat de următorii clasați.
 • În cazul în care, la faza finală, doi elevi obţin acelaşi punctaj, se acordă premiu celui care are suma punctajelor obţinute la etapele curente, mai mare. Dacă şi aceste sume sunt egale, atunci se vor compara punctajele pe etapă, începând cu prima. Dacă şi aceste punctaje sunt egale, va obţine premiu elevul care are vârsta mai mică.
 • Premiile obţinute la CONCURSUL NAŢIONAL EUCLID se pot revendica într –o perioadă de timp specificată pe site. După ce va trece această perioadă, premiile nerevendicate se anulează.
 • Contestaţiile depuse la oricare dintre etapele concursului se rezolvă prin recorectarea lucrării. Nu se dau detalii despre conţinut, nu se scanează sau fotocopiază lucrarea.
Concursul National de Matematica Euclid © 2008 - 2021