Regulament concurs si Premii

gazduire.ro sustine performanta!

Regulamentul de desfãsurare a concursului anul 2014-2015

 • Fiecare candidat achitã o taxa de 20 RON pentru înscrierea la o etapa a concursului. Detaliile de înscriere se gãsesc pe acest site, la rubrica " Detalii de înscriere".
 • Candidaţii care s-au înscris la concurs dar nu se prezintã, nu pot cere returnarea taxei de înscriere.
 • Fiecare etapã a concursului se desfãsoarã la data si la ora stabilitã în fiecare centru de test. Aceste date vor fi afişate pe site, la capitolul " Calendar concurs".
 • Înaintea desfãsurarii fiecãrei etape, apare pe site programa de concurs pentru etapa respectivã.
 • Primele 3 etape sunt independente între ele, numai etapa finalã necesitând participarea la cel putin una dintre cele curente.
 • Subiectele vor fi elaborate de o comisie centralã, coordonatã de prof. Mihail Stan.
 • În ziua concursului, testele se vor trimite prin internet, cu parolã, administratorilor de test.
 • Fiecare candidat primeste subiectul tipãrit si foi de concurs pe care redacteazã soluţiile. Lucrãrile se secretizeazã si se completeazã fiecare paginã a foilor de concurs cu numele candidatului si restul datelor.
 • Rezultatele fiecãrei etape vor fi publicate pe acest site.
 • Concurentii din clasele 0-4 pot primi la cerere o copie xerox a lucrării imediat dupa susţinerea probei, în funcţie de posibilităţile tehnice ale centrului de test.
 • Fiecare candidat are dreptul sã depunã o contestaţie în cel mult 24 de ore de la anuntarea rezultatelor. Aceasta se poate depune on-line printr-o cerere scrisa pe adresa centrului de test. O comisie va reevalua lucrãrile şi, dacã diferenţa dintre nota de la reevaluare şi nota iniţialã este mai mare sau egalã cu 1p, atunci se modificã nota. În caz contrar, se mentine nota iniţialã.
 • Premiile si distincţiile oferite de organizatori sunt anunţate la rubrica "Premii".
 • Elevii care participa la concurs, indiferent de punctajul obtinut, vor participa şi la o extragere de Numere Norocoase, al cãrei regulament de desfãsurare îl gãsiti pe site afişat la rubrica "Premii", prezentata mai jos.
 • Observaţii legate de desfaşurarea etapei finale şi a premierilor
 •  
 • Comisia de evaluare a lucrărilor de la etapa finală îşi rezervă dreptul de a descalifica lucrările identice. În același sens, comisia de evaluare va supune unui test de baraj pe elevii cu lucrări asemănatoare din același centru de test. În cazul în care vor avea rezultate slabe în urma testului, vor fi descalificați, urmând ca locul lor să fie ocupat de următorii clasați.
 • În cazul în care, la faza finală, doi elevi obţin acelaşi punctaj, se acordă premiu celui care are suma punctajelor obţinute la etapele curente, mai mare. Dacă şi aceste sume sunt egale, atunci se vor compara punctajele pe etapă, începând cu prima. Dacă şi aceste punctaje sunt egale, va obţine premiu elevul care are vârsta mai mică.
 • Premiile obţinute la CONCURSUL NAŢIONAL EUCLID se pot revendica într –o perioadă de timp specificată pe site. După ce va trece această perioadă, premiile nerevendicate se anulează.
 • Contestaţiile depuse la oricare dintre etapele concursului se rezolvă prin recorectarea lucrării. Nu se dau detalii despre conţinut, nu se scanează sau fotocopiază lucrarea.

Premiile concursului

Etapele curente

Fiecare etapã a concursului este independentã de celelalte şi are o premiere separatã, stabilitã de cei care administreazã concursul în zona în care va aflaţi.

La fiecare etapă toţi concurenţii care au punctaje între 90p şi 100p vor fi premiaţi, iar concurenţii care obţin punctaje între 80p şi 89p vor primi menţiuni. Pentru fiecare clasă din fiecare centru de test premiile vor fi stabilite astfel: primii 20% dintre cei cu punctaje între 90p şi 100p vor fi premiaţi cu premiul I, următorii 30% dintre cei cu punctaje între 90p şi 100p vor fi premiaţi cu premiul II şi ultimii 50% dintre cei cu punctaje între 90p şi 100p vor fi premiaţi cu premiul III. La punctaje egale în cadrul unei clase dintr-un centru de test se vor acorda premii egale. Aceste premii vor fi stabilite catre administratrul site-ului, conform algoritmului descris mai sus şi vor fi afişate pe site

Premiile acordate pentru etapele curente sunt:

 • Premiul I - Diplomã de merit
 • Premiul II - Diplomã de merit
 • Premiul III - Diplomã de merit

Elevilor din fiecare clasă de concurs, care obţin punctajul 100p li se va acorda medalie de aur, elevilor care obţin punctajul 99p li se va acorda medalie de argint şi elevilor care obţin punctajul 98p li va se acorda medalie de bronz.

Dupã afişarea pe site a rezultatelor fiecãrei etape a concursului ediţia 2013-2014, va avea loc o tragere la sorţi, în urma cãreia, vor fi aleşi elevii caştigători dintre cei trecuţi în listele de pe site, care vor fi premiaţi cu câte 100 lei. De aceea, va trebui sã verificaţi existenţa numelui vostru în lista cu rezultate, dupã fiecare etapã la care aţi sustinut proba, pentru a putea participa la tragerea la sorţi. Regulamentul extragerii îl gãsiţi afişat pe acest site.

Premiile pentru etapele curente se vor acorda tuturor elevilor de la clasele O-XII.

Etapa finală

Premiile pentru etapa finală se vor acorda numai elevilor de la clasele I-VIII.

Pentru clasele 1-8 la etapa finalã vor participa acei candidaţi care se clasează în primii 15% din media aritmetică a numerelor de participanți pe fiecare clasă la etapele concursului din acel an şcolar.  Astfel, dacă la clasa 1 au participat 1900 elevi la o etapă, 2000 la a doua etapă și 2100 elevi la altă etapă, media aritmetică va fi 2000 și la etapa finală vor participa 300 elevi. Dacă la clasa 5 au participat 900 elevi la o etapă, 1000 la a doua etapă și 1100 elevi la altă etapă, media aritmetică va fi 1000 și la etapa finală vor participa 150 elevi. Participarea lor este gratuită şi vine ca o rasplată pentru rezultatele valoroase obţinute. Pentru a participa gratuit este necesar ca elevii sa aibă în cele 3 etape un tozal de minim 200p. Pentru elevii care nu au putut participa la toate etapele sau care nu au îndeplinit criteriile de mai sus, dar care doresc să participe la etapa finala, vom permite participarea lor cu achitarea unei taxe, în următoarele condiţii:

 • Să aibă un total de cel puţin 180p din participarea la doua etape şi să achite o taxa de 50 lei.( valabil pentru clasele 1-8);
 • Să aibă un rezultat de cel puţin 90p din participarea la o etapa şi să achite o taxa de 100 lei.( valabil pentru clasele 1-8);

Pentru elevii care care doresc să participe la etapa finala la o clasă superioară celei la care sunt înscrişi, vom permite participarea lor cu achitarea unei taxe, în următoarele condiţii:

 • Să aibă un total de cel puţin 180p din participarea la doua etape şi să achite o taxa de 50 lei.( valabil pentru clasele 0-7);
 • Să aibă un rezultat de cel puţin 90p din participarea la o etapa şi să achite o taxa de 100 lei.( valabil pentru clasele 0-7);

 

 

Premiile şi distincţiile oferite de organizatori în urma etapei finale, sunt :

 • Premiul I-   diplomă de merit , medalie de aur si 3 premii in valoare totala de 1500 lei (Premiul "Parintele Arsenie Boca" in valoare de 500 lei + Premiul "Parintele Constantin Galeriu" in valoare de 500 lei + Premiul "Parintele Nicolae Tanase" in valoare de 500 lei)
 • Premiul II - diplomă de merit , medalie de argint si suma de 1000 lei (Premiul "Parintele Arsenie Boca" in valoare de 500 lei + Premiul "Parintele Constantin Galeriu" in valoare de 500 lei)
 • Premiul III - diplomă de merit , medalie de bronz si suma de 500 lei  (Premiul "Parintele Arsenie Boca" in valoare de 500 lei).
 • Mentiuni - diplomă de merit si premiu in valoare de 100 lei .

Aceste premii şi menţiuni se oferã pentru fiecare an de studiu şi pentru fiecare profil, ţinând seama de ordinea descrescãtoare a punctajelor obţinute la etapa finalã, în proporţia de 1 la 100 de participanţi. Astfel daca la o clasa participă la etapa finală 950 de candidaţi, se vor acorda 10 distincţii:cele 3 premii şi 7 menţiuni, iar dacă la o clasa s-au calificat la etapa finala 25 de elevi se va acorda un singur premiu şi nu vor fi menţiuni.

Toate premiile speciale oferite de sponsori se vor acorda în plus faţa de cele prevazute mai sus.

Toți participanții la etapa finala vor primi diplomă de merit.

Pentru a fi premiat, la etapa finală a concursului, candidatul va avea un punctaj de cel puţin 40 de puncte . În caz contrar premiile sau menţiunile respective nu se vor acorda.

 

Regulamentul pentru atribuirea premiilor prin tragere la sorţi stabilite pentru fiecare etapă a CONCURSULUI NATIONAL "EUCLID"

Numele elevilor participanţi la o etapă a concursului vor fi publicate pe site-ul concursului,  www.concurs-euclid.ro , în ordinea crescatoare a claselor, astfel: în cadrul fiecarei clase, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, apoi în ordine alfabetică.

După afişarea rezultatelor pe site, în termen de maxim două săptămâni, elevii sunt rugaţi să semnaleze eventualele erori ( lipsa din lista afişata a unui elev participant sau numele scris greşit, etc). După corectarea acestor erori, la două săptămâni după afişarea rezultatelor, se va alcătui tabelul final cu elevii participanţi, adică cel din care se va face extragerea la sorţi.Acesta va fi finalizat cu o săptămână înainte de data extragerii, astfel încat elevii să aibă timp să işi verifice codurile şi să semnaleze eventualele erori.

Fiecărui candidat i se va atribui în tabelul final un cod, format din câte 2 grupe de câte 2 cifre cuprinse între 01 şi 49, astfel încat cele doua grupe să nu coincidă. De exemplu 1212 nu este posibil să apară, dar 0135 poate apărea.Ei vor fi numerotaţi crescător cu aceste coduri, pornind de la 0102 la 4948. Vor fi numerotaţi astfel 49x48=2352 de elevi. Dacă numărul participanţilor la o etapă a concursului depăseste 2352, atunci pentru următorii se ia numerotarea de la început. În felul acesta este posibil ca o secvenţă, de exemplu 0102 să fie atribuită mai multor elevi.

Această numerotare va fi afişată pe site-ul concursului cu cel puţin o săptămână înainte de tragerea la sorţi. Tot atunci se va anunta care dintre extragerile efectuate de Loteria Natională la jocul "6 din 49" este cea care va decide câştigătorii concursului nostru. (Intra în discuţie numai extrageri ulterioare ale Loteriei Naţionale, nu cele la care deja se cunosc rezultatele)!

Astfel, să presupunem că dacă numerele caştigătoare la "6 din 49" vor fi: 2, 32, 25, 17, 1, 3, cu primele două numere extrase, adică 2 şi 32 formăm secvenţa 0232 şi toţi elevii (indiferent de clasă) care au atribuită aceasta secvenţă vor fi premiaţi. Apoi, cu următoarele două numere extrase, adică 25 şi 17 formăm secvenţa 2517 şi toţi elevii care au atribuită această secvenţă vor fi premiaţi. Apoi, cu ultimele două numere extrase, adică 1 şi 3, formăm secvenţa 0103 şi toţi elevii care au atribuită această secvenţă vor fi premiaţi. Dacă nu există elevi care au una dintre secvenţele premiate, atunci aceste premii nu se vor acorda.

Elevii care se vor gasi printre cei câştigători, sunt rugaţi să completeze formularul de revendicare premiu (click aici), în care să dea datele personale necesare trimiterii premiului.

Acest regulament este valabil pentru fiecare din cele 3 etape ale Concursului National Euclid, iar la etapa finală nu se premiaza prin tragere la sorţi.

Concursul National de Matematica Euclid © 2008 - 2021