Rezultate Arhiva editia 2011-2012 IL100

Etapa Clasa Nume Scoala Localitate Punctaj Premiu Profesor
2 1 GHEORGHE AMALIA G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 100  1 STOICA VASILE
2 1 GREIERE SILVIA G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 100  1 STOICA VASILE
2 1 ION ALEXANDRINA G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 100  1 STOICA VASILE
2 1 IOVU ALEXANDRU G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 100  1 STOICA VASILE
2 1 NEGREA MIHAITA G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 100  1 STOICA VASILE
2 1 PANCEA LAVINIA G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 100  1 STOICA VASILE
2 1 PETCU VALENTIN G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 100  1 STOICA VASILE
2 1 TOADER DENISA G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 100  1 STOICA VASILE
2 1 CIOCAN GABRIEL G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 95  2 STOICA VASILE
2 1 IONITA LAURENTIU G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 95  2 STOICA VASILE
2 1 MATEI BIANCA G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 95  2 STOICA VASILE
2 1 ANDREI DAN G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 90  3 STOICA VASILE
2 2 CRASNEA RALUCA G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 100  1 MIHAI MARIA
2 2 GHEORGHE LAVINIA G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 100  1 MIHAI MARIA
2 2 ANDRONACHE GEORGE G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 95  2 MIHAI MARIA
2 2 ANTONACHE STEFAN G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 95  2 MIHAI MARIA
2 2 LICU IONUT G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 85  M MIHAI MARIA
2 2 PANA CRISTINA G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 85  M MIHAI MARIA
2 3 RUSE ALEXANDRU ANDREI G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 99  1 STOICA GEORGETA
2 3 GREERE IULIA MARIA G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 97  2 STOICA GEORGETA
2 3 CONSTANTIN LAURENTIU GEORGE G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 96  3 STOICA GEORGETA
2 3 GREERE GABRIEL DANIEL G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 96  3 STOICA GEORGETA
2 3 VASILE CRISTIAN ALEXANDRU G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 94  3 STOICA GEORGETA
2 3 GRIGORE CRISTIAN GEORGE G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 93  3 STOICA GEORGETA
2 3 MARIN MARIA G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 93  3 STOICA GEORGETA
2 3 MIHALCEA CATALIN STEFAN G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 93  3 STOICA GEORGETA
2 3 VASILE DAVID LAURENTIU DENIS G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 93  3 STOICA GEORGETA
2 3 ANDREI MIHAIL G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 84  M STOICA GEORGETA
2 3 MOLDOVEANU CRISTINA GEORGIANA G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 84  M STOICA GEORGETA
2 3 MITU BOGDAN CRISTIAN G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 83  M STOICA GEORGETA
2 3 MILITARU ANDREEA CORNELIA G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 80  M STOICA GEORGETA
2 3 LUPU IOAN ARMAND G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 78    STOICA GEORGETA
2 3 PARASCHIV ADRIAN COSMIN G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 75    STOICA GEORGETA
2 3 PANAIT GABRIELA DANIELA G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 72    STOICA GEORGETA
2 4 APOSTOL IOAN ALEXANDRU G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 100  1 TANASESCU GEORGETA
2 4 GREERE DIANA CAMELIA G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 100  1 TANASESCU GEORGETA
2 4 CAMPEAN IOAN IULIAN G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 99  2 TANASESCU GEORGETA
2 4 MINEA MARIA CARMEN G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 99  2 TANASESCU GEORGETA
2 4 DOBRE ALEXANDRA GEORGIANA G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 98  3 TANASESCU GEORGETA
2 4 GEORGESCU RAZVAN ANDREI G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 98  3 TANASESCU GEORGETA
2 4 TANASE MIHAI GABRIEL G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 97  3 MITU GHEORGHE
2 4 NEGOITA CRISTINA G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 92  3 MITU GHEORGHE
2 4 FLOREA CRISTIAN IONUT G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 91  3 TANASESCU GEORGETA
2 4 NEACSU ROXANA G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 90  3 MITU GHEORGHE
2 4 BERTEA ANDRA G.S.A FIERBINTI FIERBINTI-TARG 80  M MITU GHEORGHE
3 1 GRIERE SILVIA GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 100  1 STOICA VASILE
3 1 IOVU ALEXANDRU GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 100  1 STOICA VASILE
3 1 MATEI BIANCA GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 100  1 STOICA VASILE
3 1 NEGREA MIHAITA GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 100  1 STOICA VASILE
3 1 PETCU VALENTIN GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 100  1 STOICA VASILE
3 1 TOADER DENISA GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 100  1 STOICA VASILE
3 1 GHEORGHE AMALIA GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 95  2 STOICA VASILE
3 1 ION ALEXANDRA GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 95  2 STOICA VASILE
3 1 PANCEA LAVINIA GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 95  2 STOICA VASILE
3 1 CIOCAN GABRIEL GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 90  3 STOICA VASILE
3 1 STEFAN MIHAI GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 90  3 STOICA VASILE
3 1 GRIERE CRISTINA GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 80  M STOICA VASILE
3 1 ANDREI DAN GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 60    STOICA VASILE
3 1 IONITA LAURENTIU GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 60    STOICA VASILE
3 2 CAINARU MARIA GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 88  M DOBRE MARIA
3 2 IONESTI ANDREI GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 88  M DOBRE MARIA
3 2 GHEORGHE LAVINIA GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 85  M MIHAI MARIA
3 2 SIMION GABRIEL GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 85  M MIHAI MARIA
3 2 CRASNEA RALUCA GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 84  M MIHAI MARIA
3 2 ANDRONACHE GEORGE GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 82  M MIHAI MARIA
3 2 BIRLOGEANU LAVINIA GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 79    TANASESCU FLORENTINA
3 2 CIREASA DANIEL GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 79    DOBRE MARIA
3 2 ANTONACHE STEFAN GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 77    MIHAI MARIA
3 2 DUMITRU MADALINA GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 77    TANASESCU FLORENTINA
3 2 IONESTI MARINA GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 73    DOBRE MARIA
3 2 PANA CRISTINA GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 73    MIHAI MARIA
3 2 TANASE FLORIN GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 73    DOBRE MARIA
3 2 CIOCAN BIANCA GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 69    TANASESCU FLORENTINA
3 2 ANDREI ROBERTA GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 67    TANASESCU FLORENTINA
3 2 TRANDAFIR ANDREEA GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 67    DOBRE MARIA
3 2 IONITA ROXANA GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 58    MIHAI MARIA
3 2 CONSTANTIN LAURENTIU GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 55    DOBRE MARIA
3 2 LICU IONUT GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 52    MIHAI MARIA
3 2 ION DENISA GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 51    MIHAI MARIA
3 2 DRAGOMIR VALENTIN GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 49    DOBRE MARIA
3 2 CONEA VALENTIN GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 48    TANASESCU FLORENTINA
3 2 ANGHEL RALUCA GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 46    TANASESCU FLORENTINA
3 3 RUSE ALEXANDRU ANDREI GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 99  1 STOICA GEORGETA
3 3 CONSTANTIN LAURENTIU GEORGE GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 95  2 STOICA GEORGETA
3 3 MARIN MARIA GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 95  2 STOICA GEORGETA
3 3 TANASE LAURA MIRELA GIORGIANA GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 93  3 STOICA GEORGETA
3 3 VASILE CRISTIAN ALEXANDRU GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 93  3 STOICA GEORGETA
3 3 VASILE DAVID LAURENTIU DENIS GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 93  3 STOICA GEORGETA
3 3 LUPU IOAN ARMAND GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 87  M STOICA GEORGETA
3 3 GRIGORE CRISTIAN GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 84  M STOICA GEORGETA
3 3 MOLDOVEANU CRISTINA GEORGIANA GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 82  M STOICA GEORGETA
3 3 PARASCHIV LAURENTIU COSMIN GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 80  M STOICA GEORGETA
3 3 PANAIT GABRIELA GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 72    STOICA GEORGETA
3 3 ANESIA GEORGIANA GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 62    DRAGHICI BIANCA
3 3 MANOLE VALENTINA GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 62    DRAGHICI BIANCA
3 3 VASILE NICUSOR GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 52    DRAGHICI BIANCA
3 4 APOSTOL IOAN ALEXANDRU GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 100  1 TANASESCU GEORGETA
3 4 CIMPEAN IOAN IULIAN GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 100  1 TANASESCU GEORGETA
3 4 GEORGESCU ANDREI RAZVAN GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 100  1 TANASESCU GEORGETA
3 4 PAPA ANGELICA IULIANA GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 100  1 TANASESCU GEORGETA
3 4 DRAGAN MIHAELA GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 96  2 MITU GHEORGHE
3 4 NEGOITA CRISTINA GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 96  2 MITU GHEORGHE
3 4 NICULAE ALEXANDRU GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 96  2 TANASESCU GEORGETA
3 4 TANASE MIHAI GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 96  2 MITU GHEORGHE
3 4 FLOREA CRISTIAN IONUT GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 90  3 TANASESCU GEORGETA
3 4 NEACSU ROXANA GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 90  3 MITU GHEORGHE
3 4 BERTEA ANDRA GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI FIERBINTI-TARG 87  M MITU GHEORGHEConcursul National de Matematica Euclid © 2008 - 2018